Editorial Team

Editor-in-Chief

Cunpeng Wu

Contributing Editor

Su Guangcheng

Liu Kailan

Editorial Board:

Ruichao Yu, Malaysia University of Science and Technology (MAS)

Kong Jingyu, Anshan Normal University (CHN)

Hanshuo Zhao, Belarusian National Technical University(BLR)

Mohan Xu, Liaoning Academy of Social Sciences(CHN)

Can Wan, Selinus University(USA)

Ren Tong, International Institute of Computing and Societal Education University(USA)

Xinyue Xiang, University of Michigan(USA)

Qiuyang Liu, Jinling Institute of Technology(CHN)

Shi Liang, Huazhong University of Science and Technology(CHN)

Qiwei Pang, Ninbo University of Finance & Economics  (CHN)

Hengyi Zang, Universitario Tecnológico Universitam (MEX)

Editorial email

office@gafj.org