Vol. 2 No. 3 (2024)

					View Vol. 2 No. 3 (2024)
Published: 2024-07-08

Full Issue

Articles

 • Research on Theoretical Analysis and Optimization Path of Strategic Human Resource Management——Based on the perspective of Labor Economics

  Wang Shuang (Author)
  1-11
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12684096
 • Responsibility of Intermediaries from the Case of Zeda and Amethyst

  Yanchen Zhang (Author)
  12-22
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12684220
 • Rescarch on Perfecting the Forced Delisting System of List Companies

  WAN Ya-jun (Author)
  23-36
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12684317
 • Application of Adaptive Machine Learning Systems in Heterogeneous Data Environments

  Xubo Wu, Ying Wu, Xintao Li, Zhi Ye, Xingxin Gu, Zhizhong Wu, Yuanfang Yang (Author)
  37-50
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12684615
 • Applications of Explainable AI in Natural Language Processing

  Qiming Xu, Zheng Feng, Chenwei Gong, Xubo Wu, Haopeng Zhao, Zhi Ye, Zichao Li, Changsong Wei (Author)
  51-64
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12684705